Armut Anaç Özellikleri

OHF 333

Orta kuvvette bir anaç olup standar tohum anacının % 65 – 70 i oranında taç yapar. Ağır ve su tutan topraklarda tercih edilmemelidir. Kireçli ve yüksek ph’lı toprak koşullarına dayanımı azdır. Ateş yanıklığına dayanıklı olup geriye doğru ölüme kısmen dayanıklıdır. Nematodlara ve bitki virüs hastalıklarına karşı hassastır.

FOX 11

Orta kuvvette yarı bodur bir anaç olup standart tohum anacının % 65-70'i kadar gelişim gösterir. Toprağa tutunması iyi olan bir kök sistemine sahiptir. Çeşitli özellikteki toprak tiplerine adapte olabilmesinin yanında yüksek PH'ya sahip kireçli topraklara olan dayanımı oldukça iyidir. Armut çeşitlerinin bir çoğu ile uyuşması iyidir. Üzerindeki çeşidin verimini arttırıcı kılan bir etkiye sahiptir.

QUİNCE A

Yüzeysel kök sistemine sahip orta kuvvette ayva kökenli bir anaçtır. Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens)'ne dayanıklı olup ateş yanıklığına hassastır. Taban suyu ve kirece orta derecede dayanıklıdır. Üzerindeki çeşidi erken meyveye yatırır. Sık dikime uygundur. Williams başta olmak üzere bazı armut çeşitleri ile aşı uyuşmazlığı gösterebildiğinden ara anaç kullanılmalıdır.

FOX 9

Kuvvet olarak BA27 ayarında yarı bodur bir anaçtır. Meyve kalitesi üzerine olumlu etkisi var. Verimli bir anaçtır. Diğer bir çok anacın sağlıklı yetiştirilmediği pH'sı ve kireç oranı yüksek topraklara uygun bir anaçtır. Armut çeşitlerinin hemen hemen hepsi ile uyumludur. Erken meyveye yatar ve sık dikine uygulanır.

FAROLD 40

Organik maddece zengin ve geçirgen topraklar için ideal bir anaçtır. Bunun yanında PH'sı yüksek topraklara da adapte olabilir. Ateş yanıklığına (Erwinia amylowora) dayanıklı olup geriye doğru ölümü (pear decline) tolere edebilir. Avrupa kökenli armut çeşitleriyle uyumludur. BA 29 'dan biraz kuvvetli olup orta ve sık dikime uygun bir anaçtır. Meyve verimine ve kalitesine önemli oranda etkilidir.

QUİNCE BA 29

Quince A ve OHF 333'e göre biraz daha kuvvetli bir gelişim gösteren yarı bodur bir anaçtır. Standart tohum anacının % 60-70'i oranında gelişim gösterir. Üzerindeki çeşidi 2. yıldan itibaren verime teşvik eder. Meyve verimi ve kalitesi üzerinde çok iyi bir etkiye sahiptir. Ağır ve su tutan topraklara karşı toleranslıdır. Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens) ve kök boğazı çürüklüğüne dayanıklı olup ateş yanıklığına orta derecede hassastır. Ayrıca bazı kaynaklar geriye dönük ölüme (Pear decline) karşı dayanıklı olduğunu bildirmektedir.